Duyurular

 

Proje danışmanlarına göre sunum takvimi aşağıdadır.

Haziran Perşembe 09:30: Prof. Dr. M. Ali Akcayol, Doç. Dr. Hacer Karacan, Öğr. Gör. Dr. Murat Hacıömeroğlu

8 Haziran Perşembe 13:30: Doç. Dr. Suat Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirci, Öğr. Gör. Dr. Oktay Yıldız

Haziran Cuma 14:00: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ünal

KURALLAR: Grubun bütün üyeleri sunumda bulunmalıdır. Sunum süresi soru-cevap dahil 12 dakikayı aşmamalıdır. Her grup sunuma proje raporu (üç nüsha), sunum çıktısı (üç nüsha) ve poster (A3 boyutunda tek nüsha) getirmelidir. 

 

Bölüm Başkanlığı