Akademik Personel
 • Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

  Bölüm Başkanıss@gazi.edu.tr
 • Prof. Dr. M. Ali Akcayol

  akcayol@gazi.edu.tr
 • Prof. Dr. Suat Özdemir

  suatozdemir@gazi.edu.tr
 • Doç. Dr. Hacer Karacan

  hkaracan@gazi.edu.tr
 • Doç. Dr. Murat Hacıömeroğlu

  murath@gazi.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci

  Bölüm Başkan Yardımcısı mdemirci@gazi.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Uraz Yavanoğlu

  Bölüm Başkan Yardımcısı uraz@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Dr. Oktay Yıldız

  oyildiz@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ünal

  muhunal@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Feyza Yıldırım Okay

  feyzaokay@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ceren Güzel Turhan

  cerenguzel@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Mahmut Kaya

  mahmutkaya@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. M. Sedef Demirci

  sedefgunduz@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Duygu Sinanç

  duygusinanc@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Anıl Utku

  anilutku@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ramazan Terzi

  ramazanterzi@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Yavuz Canbay

  yavuzcanbay@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Metehan Güzel

  metehanguzel@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ebru Aydoğan

  eaydogan@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Bilgehan Arslan

  bilgehanarslan@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Begüm Mutlu

  begummutlu@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Yasin İnağ

  yasininag@gmail.com
 • Arş. Gör. Duygu Zaralı

  duygusonmez@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Mehtap Ülker

  mehtapulker@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Mestan Fırat Çeliktuğ

  firat.celiktug@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Aybike Şimşek Dilbaz

  aybikedilbaz@gazi.edu.tr
DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tuncay KÜÇÜKPEHLİVAN BAŞARSOFT
Dr. Tayfun OKAN Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra YOLAÇAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Ömer KÖKSAL ASELSAN
Dr. Öner BARUT Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Cengiz PAŞAOĞLU Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Dr. Umut DEMİREZEN ROKETSAN
Dr. Murat ŞAHİN ROKETSAN