Akademik Personel - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Akademik Personel
 • Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

  Bölüm Başkanıss@gazi.edu.tr
 • Prof. Dr. M. Ali Akcayol

  akcayol@gazi.edu.tr
 • Prof. Dr. Suat Özdemir

  suatozdemir@gazi.edu.tr
 • Doç. Dr. Hacer Karacan

  hkaracan@gazi.edu.tr
 • Doç. Dr. Oktay Yıldız

  oyildiz@gazi.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci

  Bölüm Başkan Yardımcısı mdemirci@gazi.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Uraz Yavanoğlu

  Bölüm Başkan Yardımcısı uraz@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ünal

  muhunal@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Dr. Feyza Yıldırım Okay

  feyzaokay@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ceren Güzel Turhan

  cerenguzel@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. M. Sedef Demirci

  sedefgunduz@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Duygu Sinanç Terzi

  duygusinanc@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Anıl Utku

  anilutku@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ramazan Terzi

  ramazanterzi@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Yavuz Canbay

  yavuzcanbay@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Metehan Güzel

  metehanguzel@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ebru Aydoğan Duman

  eaydogan@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Bilgehan Arslan

  bilgehanarslan@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Begüm Mutlu

  begummutlu@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Yasin İnağ

  yasininag@gmail.com
 • Arş. Gör. Duygu Zaralı

  duygusonmez@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Mestan Fırat Çeliktuğ

  firat.celiktug@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Aybike Şimşek Dilbaz

  aybikedilbaz@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Kurtuluş Buluş

  kurtulusbulus@gmail.com
 • Arş. Gör. Özlem Alpay

  sozlemalpay@gmail.com
 • Arş. Gör. Gizem Nur Karagöz

  gizemkaragoz@gazi.edu.tr
DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tuncay KÜÇÜKPEHLİVAN BAŞARSOFT
Dr. Tayfun OKAN Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra YOLAÇAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Ömer KÖKSAL ASELSAN
Dr. Öner BARUT Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Cengiz PAŞAOĞLU Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Dr. Umut DEMİREZEN ROKETSAN
Dr. Murat ŞAHİN ROKETSAN