Akademik Personel
 • Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

  Bölüm Başkanıss@gazi.edu.tr
 • Prof. Dr. M. Ali Akcayol

  akcayol@gazi.edu.tr
 • Prof. Dr. Suat Özdemir

  suatozdemir@gazi.edu.tr
 • Doç. Dr. Hacer Karacan

  hkaracan@gazi.edu.tr
 • Doç. Dr. Murat Hacıömeroğlu

  murath@gazi.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci

  Bölüm Başkan Yardımcısı mdemirci@gazi.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Uraz Yavanoğlu

  Bölüm Başkan Yardımcısı uraz@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Dr. Oktay Yıldız

  oyildiz@gazi.edu.tr
 • Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ünal

  muhunal@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Feyza Yıldırım Okay

  feyzaokay@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ceren Güzel Turhan

  cerenguzel@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Mahmut Kaya

  mahmutkaya@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. M. Sedef Demirci

  sedefgunduz@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Duygu Sinanç

  duygusinanc@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Anıl Utku

  anilutku@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ramazan Terzi

  ramazanterzi@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Yavuz Canbay

  yavuzcanbay@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Metehan Güzel

  metehanguzel@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Ebru Aydoğan

  eaydogan@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Bilgehan Arslan

  bilgehanarslan@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Begüm Mutlu

  begummutlu@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Yasin İnağ

  yasininag@gmail.com
 • Arş. Gör. Duygu Zaralı

  duygusonmez@gazi.edu.tr
 • Arş. Gör. Mehtap Ülker

  mehtapulker@gazi.edu.tr