Akademik Personel
ÖĞRETİM ELEMANI İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Prof. Dr. M. Ali Akcayol
Bölüm Başkanı

Oda No: 140
Tel: 3130/3140

Kişisel Web Sayfası
akcayol@gazi.edu.tr


Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Büyük Veri Analitiği, Zeki Optimizasyon Teknikleri, Öneri Sistemleri, Mobil Kablosuz Ağlar, Scada Sistemleri, Akıllı Binalar.

 

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Dekan

Oda No: 124
Tel: 3124

Kişisel Web Sayfası
ss@gazi.edu.tr


Doğrusal ve doğrusal olmayan zeki sistem kimliklendirme, tanıma ve modelleme, ve kontrol. Yapay sinir ağları ve uygulamaları, Sezgisel algoritmalar (Genetik, Tabu), Endüstriyel robotlar, Zeki anten analizi ve tasarımı, İnternet ve Bilişim sistemleri ve Uygulamaları, Güvenli Yazılım Geliştirme, Kriptoloji, Steganografi, Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği, Elektronik İmza ve Açık Anahtar Altyapısı, Mobil Elektronik İmza.

 

Doç. Dr. Hacer Karacan
Bölüm Başkan Yardımcısı

Oda No: 142
Tel: 3130/3142

Kişisel Web Sayfası
hkaracan@gazi.edu.tr


Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Etkileşimli Sistem Tasarımı

 

Doç. Dr. Oktay Yıldız
Bölüm Başkan Yardımcısı

Oda No: 139
Tel: 3130/3139

Kişisel Web Sayfası
oyildiz@gazi.edu.tr


Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, Biyoinformatik, Sınıflandırma, Gözetimli Öğrenme, Gözetimsiz Öğrenme, Örüntü Bulma ve Sınıflandırma, Boyut İndirgeme, Öznitelik Seçimi, Özellik çıkarma, Tahmin / Öngörü Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tanı Sistemleri, Yüksek Boyutlu Veri Analizi, Yapılandırılmış / Yapılandırılmamış Veri Analizi, Genetik Programlama, Model Performans Değerlendirme, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Yazılımı


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci
 

Oda No: 122
Tel: 3122

Kişisel Web Sayfası
mdemirci@gazi.edu.tr


Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN), Ağ Fonksiyonu Sanallaştırma (NFV), Nesnelerin İnterneti (IoT), 5G/6G, Siber Güvenlik


Dr. Öğr. Üyesi Uraz Yavanoğlu
 

Oda No: 123
Tel: 3031/3123

Kişisel Web Sayfası
uraz@gazi.edu.tr


Yapay Sinir Ağları Linguistic Analiz Sistem ve Ağ Güvenliği

 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sarıkaya
 

Oda No: 120
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
duygusarikaya@gazi.edu.tr


Bilgisayarli Goru, Makine ogrenmesi, Derin Ogrenme, Medikal Goruntu Isleme

 

Dr. Öğr. Üyesi Öner Barut
Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Oda No: 117
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
onerbarut@gazi.edu.tr


Computer Graphics,Real-time crowd simulation, Path Planning, GPGPU, Multi-Agent Simulations


Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Şahin
 

Oda No: 116
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
cagrisahin@gazi.edu.tr


Software Engineering, Software Energy Efficiency, Software Sesign and Development, Software Security, Cyber Security, Data Analysis and Mining, Human-Computer Interaction, Mobile Apps, Internet of Thing, Blockchain

 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Atay
 

Oda No: 
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
yilmazatay@gazi.edu.tr


Ağ bilimleri ve Analizi, Biyoinformatik, Çizge Temelli Hesaplama, Makine Öğrenmesi, Meta-Sezgisel, Veri Bilimi, Yapay Zeka


Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ünal

Oda No: 121
Tel: 3121

Kişisel Web Sayfası
muhunal@gazi.edu.tr


Supercomputers (parallel architectures, distributed systems, parallel algorithms and programming), Wireless networks, wireless network security, sensor networks, sensor network security, computer architecture (RISC,CISC based 32 and 64 bit architectures), communication networks (network protocols, network management, network security, VoIP), cryptology, object based programming and databases, operating systems, remote access and management, automation systems, biomedical equipments, lasers, virus, trojans and spam mail management.


Arş. Gör. Dr. Feyza Yıldırım Okay

Oda No: 137
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
feyzaokay@gazi.edu.tr


Nesnelerin İnterneti, Sis Hesaplama, Yazılım Tanımlı Ağlar, Güvenlik, Veri Analitiği


Arş. Gör. Dr. Ceren Güzel Turhan

Oda No: 119
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
cerenguzel@gazi.edu.tr


Üretici Ağlar, Konvolüsyonel Ağlar, Otokodlayıcılar, Görüntü Düzenleme, 2B Görüntü/3B Nesne Oluşturma, 3B Yeniden Yapılandırma, Nesne Tespiti ve Tanıma


Arş. Gör. Dr. M. Sedef Demirci

Oda No: 141
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
sedefgunduz@gazi.edu.tr


Yazılım Tanımlı Ağlar, Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma, 5G, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik


Arş. Gör. Dr. Begüm Mutlu

Oda No: 115
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
begummutlu@gazi.edu.tr


Bulanık Mantık, Doğal Dil İşleme, Metin Madenciliği, Makine Öğrenmesi


Arş. Gör. Metehan Güzel

Oda No: 119-1
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
metehanguzel@gazi.edu.tr


Nesnelerin İnterneti, Sis Hesaplama, Servis Hesaplama, Öngörü Modelleri


Arş. Gör. Yasin İnağ

Oda No: 118
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
yasininag@gmail.com


 


Öğr. Gör. Bilgehan Arslan

Oda No: 108
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
bilgehanarslan@gazi.edu.tr


Biometrics, Machine Learning, Deep Learning, Information Security, Cyber Security


Arş. Gör. Mestan Fırat Çeliktuğ

Oda No: Z-26
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
firat.celiktug@gazi.edu.tr


Yüksek Performanslı Hesaplama, Paralel Hesaplama


Öğr. Gör. Aybike Şimşek Dilbaz

Oda No: 114
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
aybikedilbaz@gazi.edu.tr


 


Arş. Gör. Özlem Alpay

Oda No: Z-23
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
ozlemalpay@gazi.edu.tr


Derin Öğrenme, Nesnelerin Interneti, Kablosuz Sensör


Arş. Gör. Gizem Nur Karagöz

Oda No: 114
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
gizemkaragoz@gazi.edu.tr


Machine Learning, Deep Learning, Multi-Objective Optimization


Arş. Gör. Kevser Özdem

Oda No: Z-24
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
kevserozdem@gazi.edu.tr


Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Veri Madenciliği, Büyük Veri Analitiği


Arş. Gör. Emre Doruk

Oda No: Z-26
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
emredoruk@gazi.edu.tr


 


Arş. Gör. Habibe Güler

Oda No: Z-27
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
habibeguler@gazi.edu.tr


 


Arş. Gör. Ayşegül Koçak

Oda No: Z-27
Tel: 3130

Kişisel Web Sayfası
aysegulkocak@gazi.edu.tr