Araştırma Projeleri

Gemi Veri Dağıtım Sistemi için Platform Haberleşme Sistemleri, HAVELSAN, TÜBİTAK 2209-B, 2021.
Nursultan Oklu (Lisans Öğrencisi), Akademik Danışman: Prof. Dr. M. Ali Akcayol
Özet

 

 

Gemi veri dağıtım sistemleri gemilerin güvenli seyrüsefer yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm verilerin toplanmasından, işlenmesinden ve ihtiyaç duyan sistemlere aktarılmasını gerçekleştirmektedir.

Proje kapsamında, hem donanım hem de yazılım bileşenleri birlikte ele alınarak 4 farklı uygulama geliştirilecektir. Bu projede, yazılım bileşenleri olarak Test Sistemi, Ana Sistem ve Gösterge Sistemi; donanım bileşeni olarak ise Protokol Dönüştürücü gömülü sistemi geliştirilecektir.

 

Otomatik Makine Öğrenimi Platformu (AutoML), TUSAŞ, 2021.
Gözde Selvi (Lisans Öğrencisi), Göknur Dağ (Lisans Öğrencisi), Ennur Gaye Dirican (Lisans Öğrencisi), Akademik Danışman: Prof. Dr. M. Ali Akcayol
Özet

 

 

Bu projede, farklı veri türlerine ve boyutuna sahip veri kümelerinden otomatik olarak öğrenebilen bir makine öğrenme platformu geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Makine öğrenmesi alanında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmayan kişilerin sahip olduğu veri kümesini bu proje kapsamında geliştirecek otomatik öğrenme platformuna yükleyerek makine öğrenmesi modeli oluşturulması sağlanacaktır.

Kendi alanında uzman ancak makine öğrenmesi ve veri bilimi alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin kolaylıkla kullanabileceği bir Web arayüzüne sahip olacak platform ile kullanıcılara veri kümesine en uygun makine öğrenmesi modeli önerilecek ve farklı modeller için eğitim ve test sonuçları elde edilerek kullanıcılara sunulacaktır.

 

Kapalı Alanda Haritalandırma Yöntemi ile Parça Toplama Uygulaması, TUSAŞ, TÜBİTAK 2209-B, 2021.
Demet Erol (Lisans Öğrencisi), Müzeyyennur Yılgın (Lisans Öğrencisi), Akademik Danışman: Doç. Dr. Oktay Yıldız
Özet

Günümüzde haritalandırma sistemleri yaygınca bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak Alışveriş merkezleri, havaalanları, hastaneler ve fabrikalar gibi kapalı alanlarda, GPS gibi açık alanlarda başarılı olan uydu tabanlı birçok konumlandırma sistemi görüş açısı eksikliği veya düşük baz istasyonu çekim kalitesi nedenleriyle yeterli olamamaktadır. Bu nedenle kapalı alanlarda halen düşük maliyet ile en iyi performansa ulaşabilmek için birçok metot ve teknoloji geliştirilmektedir. Bu proje kapsamında, kapalı alan konumlandırılması için uygun teknolojiler incelenerek, örnek bir fabrikanın yerleşim düzeni oluşturulacak, konumları belirlenmiş parçaların en kısa yoldan toplanması ve hedef noktaya en az zaman kaybı ile ulaştırılması amacına yönelik uygulama geliştirilecektir.

 

Semantik Arama Temelli Etkin Türkçe Arama Motoru, TUSAŞ, TÜBİTAK 2209-B, 2021.
Sena Ayvacı (Lisans Öğrencisi), Eda Nur Ar (Lisans Öğrencisi), Akademik Danışman: Doç. Dr. Oktay Yıldız
Özet

Semantik arama (Semantic search), bilginin açık anlambiliminin kullanılabilirliğinden yararlanarak kullanıcının sorgularına daha doğru yanıtlar üretmeyi vaat eden önemli bir çalışma alanıdır. Örneğin, geleneksel kelime temelli arama teknolojileriyle “elektrikli cihazlar” ile ilgili bir arama yapılırken, genellikle yalnızca "elektrikli cihazlar" terimlerinin geçtiği sonuçlar getirilecektir. Ancak kullanıcının ilgilendiği ve elektrikle çalışan ütü, fırın, süpürge vb. cihazlar içinde “elektrikli cihazlar” terimleri geçmediği için gözden kaçacaktır.

İçeriğinin anlamının açık hale getirildiği Semantik arama bağlamında, anahtar kelimenin anlamı ortaya çıkarılabilir. Ayrıca, meta verilerin temeldeki anlamsal ilişkileri, ilgili bilgilerin aranması ve daha doğru sonuçlar getirmesi için kullanılabilir. Önerilen proje çalışmasında, Türkçe metinler için semantik arama yapan bir arama motoru gerçekleştirilecektir.

 

İnternette heterojen veri kaynaklarından veri toplanması, doğrulanması ve sorgulanması, TÜBİTAK BİDEB 2244 Industrial PhD Program (Huawei Technologies Co. Ltd.), 118C127.
Yürütücü: Prof. Dr. M. Ali Akcayol
Özet

 

 

Bu projede İnternet ortamındaki heterojen veri kaynaklarından verilerin toplanması, tutarlılığının ölçülmesi, toplanan verilerin doğruluğunun otomatik olarak hesaplanması ve indekslenmesi, indekslenen veriler üzerinde hızlı ve etkin sorgulama yapılması için bir framework geliştirilecektir. . Bu projede sosyal medya içerikleri, tabular formattaki veri kaynakları, Web içerikleri gibi çok farklı veri kaynaklarından elde edilen veriler arasında da ilişkilendirme yapılacaktır. Veri kaynaklarının türünün belirlenmesi için supervised öğrenme yöntemleri kullanılacaktır.

Geliştirilecek framework ile İngilizce ve Türkçe metinler için önişlemler gerçekleştirilecek, İnternetten toplanan verilerin morfolojik analizi yapılacak ve her bilgi içeren terim triple olarak indirgecektir. Ayrıca veriler arasındaki anlamsal ilişki düzeyi belirlenecektir. Projede, verilerin triple olarak indirgenmesi, doğruluğunun İnternet kaynakları aracılığıyla yapılması, metinlerin morfolojik analizinin yapılması ve indeks oluşturulması amacıyla yeni algoritmalar geliştirilecektir.

 

Akış Verisindeki Dağılım Tahminine Dayalı Tavsiye Sistemi ve Beklenmedik Öneri Sunma, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 06/2019-14, 2020.
Yürütücü: Prof. Dr. M. Ali Akcayol, Araştırmacı: Arş. Gör. Anıl Utku
Özet

 

 

Bu proje kapsamında, akış verileri için oluşturulacak dinamik bir pencere yapısı ile pencere sıklığı ve daha önce yapılan tahminlerin doğruluğuna göre ileriye dönük davranış ve gerçekleşme anının tahmini gerçekleştirilecektir. Geliştirilecek sistemde çevrimiçi öğrenmeye ve her yeni gözlem için karar fonksiyonu güncellemeye dayalı yeni bir model oluşturulacaktır. Akış verisi içerisindeki bir olayın bir sonraki olma zamanı belirlenerek, geliştirilecek model ile kullanıcılar için zamanında ve faydalı öneriler oluşturulabilecektir. Kullanıcı davranış analizlerine göre oluşturulacak modellerin akış verileri ile sürekli güncellenmesi ile kullanıcı ilgi alanlarındaki değişimler tespit edilerek tahmine dayalı faydalı öneriler sunulabilecektir.

 

Web Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Kullanıcı Davranışı ve Komşuluk Analizine Dayalı Tavsiye Motoru Geliştirilmesi, TÜBİTAK 115E749, 2017.
Yürütücü: Prof. Dr. M. Ali Akcayol, Araştırmacılar: Arş. Gör. Anıl Utku, Arş. Gör. Begüm Mutlu, Arş. Gör. Ebru Aydoğan
Özet

 

 

İnternet üzerindeki bilgi boyutunun çok hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte, kullanıcılara sadece ilgili oldukları kaliteli ürün, bilgi veya içerik önerilerinden oluşan tavsiyelerin sunulması oldukça zor hale gelmiştir. Bu nedenle, çok büyük veriler üzerinde kullanıcılara kendileriyle ilgili olan içeriğin sunulmasına yönelik tavsiye sistemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Geliştirilen tavsiye sistemleri, kullanıcılara ilgilerini çekebilecek önerilerde bulunarak hem kullanıcıların memnuniyet düzeyini hem de ticari kazancı artırmayı amaçlamaktadır.

Bu projede, Web madenciliği süreçleri, tavsiye sistemleri ve kullanıcı davranışları analiz edilecek ve uygulama amaçlı geliştirilecek bir Web sitesi üzerinde Web madenciliği yöntemlerini kullanarak kullanıcı davranışları ile komşuluk ilişkilerine dayalı tavsiye motoru geliştirilecektir. Kullanıcılardan ürünler ile ilgili doğrudan herhangi bir ilgililik geribildirimi almadan, seçtikleri ürünler, ürünlerin detay sayfalarında kaldıkları süreler ve etkileşim türleri ile diğer kullanıcılarla benzerliklerine dayalı yeni bir tavsiye motoru geliştirilecektir. Geliştirilecek tavsiye yönteminin sonuçları, günümüzdeki tavsiye sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan işbirlikçi filtreleme yöntemi ile karşılaştırılacaktır. Deneysel çalışmalar için film öneri ve satış için bir Web sitesi oluşturulacaktır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin sistem üzerindeki etkileşimleri alınarak deneysel sonuçlar elde edilecek ve işbirlikçi filtreleme yöntemi sonuçları ile karşılaştırılacaktır.

 

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitiminde Sanal Hasta Uygulama Ortamının Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI.
Araştırmacı: Doç. Dr. Hacer Karacan
Özet

 

Projenin temel amacı, Groningen Modeli kullanılarak gerçekleştirilen Akılcı İlaç Kullanımı eğitiminde yaşanan uygulamaya dönük aksaklıkların ve yetersizliklerin sanal hasta teknolojisinin desteğiyle azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır. Yeni senaryolar eklemeye elverişli web tabanlı bir elektronik ortam üzerinden daha fazla örnek senaryo ile tıp fakültesi öğrencilerinin bu eğitime katılmaları ve elektronik değerlendirme ile performanslarına ilişkin geri bildirimleri eğitim biter bitmez almaları ve bu eğitimlerin finansal veya fiziki ortam konusunda bir düzenleme gerektirmemesi önem arz etmektedir. Araştırmanın hipotezleri elektronik ortamda yapılan, öğrencinin katılımda daha aktif olduğu Akılcı İlaç Kullanımı eğitiminin; intörnlerin a) genel başarı düzeyinde, b) ilaç reçeteleme becerilerinde ve c) ilaç reçeteleme sırasında hastayı bilgilendirme, ilaç dışı tedaviden bahsetme, reçeteledikleri ilaçlar ile ilgili bilgi verme ve uyarılarda bulunma becerilerinde artış sağlayacağı yönünde ortaya konulmuştur.

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tanı Koymaya Yardımcı Objektif Araç: Web Tabanlı İşitsel Odaklı ve Çeldiricili Sürekli Performans Testi (d-CPT) Geliştirilmesi, TÜBİTAK 005 , ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI.
Araştırmacı: Doç. Dr. Hacer Karacan
Özet

 

Bu projenin amacı; DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) tanı sürecindeki klinik görüşmede hekimin yanlılığı, öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin yanlılığı gibi öznel değişkenlerin zorluklarına yardımcı olabilecek, nesnel ve Türk toplumunun kendi normlarına uygun web tabanlı bir tarama aracı geliştirmektir. DEHB’nin ülkemizdeki yaygınlığının dünya ortalamasına göre anlamlı düzeyde fazla olması sebebiyle ülkemizdeki olası DEHB’nin aşırı tanı sorunsalına çözüm olmasına yardımcı olması ve DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların yurtdışından ithal edilmesi nedeniyle ülke ekonomimize olan yükünü, aşırı tanıların azaltılmasıyla birlikte azalması öngörülmektedir.

 

Küçük Evrensel Genel Amaçlı Robot Geliştirme

Gazi Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Modellemesi

Yenilikçi Üretim Makineleri ve Sistemleri için Mükemmellik Ağı (I * PROMS)

Gazi Üniversitesi, Avrupa Birliği Hukuk Eğitiminde Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Modeli, Leonardo Vinci (Tip B), 2006-2008.

Bilimsel ve Eğitim Amaçlı Web Tabanlı Mobil Robot

Avrupa Tematik Ağı Doktora Eğitimi Hesaplamada (ETN DEC)

Ulusal IPv6 Protokolü Altyapı Tasarımı ve Göç Projesi, TUBİTAK-KAMAG

Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği için Akıllı Yazılım Geliştirme

Mobil Ortamlarda Kötü Amaçlı Yazılım ve Karşı Önlemlere Yönelik Uygulama Geliştirme

GSM tabanlı SCADA sistem tasarımı ve uygulaması

Türkiye'deki GSM / GPRS tabanlı ağ, kablosuz ağ üzerinden sağlık bilgilerinin gelişimini kapsayacak

Yapay Zeka Tabanlı Sorgu Optimizasyonlu Açık Kaynak Doğal XML Veritabanı Sunucu Yazılımı

Geniş Bant Kablosuz Mobil Ağlarda Güvenlik Bilinçli Akıllı Yönlendirme Protokolünün Geliştirilmesi

Kablosuz Ağlarda Çok Noktaya Yayın Protokolünün Geliştirilmesi

3G Tabanlı Uyarlanabilir ve Enerji Verimli Akıllı Ev Uygulaması

Yüz Tanıma için 3D Ayrık Kosinüs Dönüşümü ile Özellikleri Çıkarma

Mobil Cihazlar için Akıllı Mikrofon

Ultrason Görüntülerinin Dijital İşlenmesi

Türkiye Sınır Güvenliği için Kablosuz Sensör Ağları ile Sınır İzleme Sisteminin Geliştirilmesi

Sosyal Ağlarda Veri Madenciliği ile Kullanıcı Profili Analizi

Kablosuz Sensör Ağları için Dağıtılmış Anomali Bulmaya Dayalı Hata Toleranslı Veri Kümeleme Protokolleri