Duyurular

Tez Konusu: Ultrason Görüntülerinde Karaciğer Damarlarının Otomatik Sınıfl andırılması 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan Şakir BİLGE 

Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği

Yer: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu

Tarih/Saat: 27/03/2018-13:00