Laboratuvarlar

Büyük Veri ve Kablosuz Sistemler Laboratuvarı

Büyük Veri ve Kablosuz Sistemler Laboratuvarında, büyük veri analitiği, derin öğrenme, zeki sistemler, sosyal ağlar, kablosuz sistemler konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yürütülmekte ve lisansüstü eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Çok sayıda Ar-Ge projesi tamamlanmış ve halen devam etmekte olan derin öğrenme ve bilgisayar ağlarına yönelik Ar-Ge projeleri bulunmaktadır. Laboratuvarda çok işlemcili sistemler, derin öğrenme yazılımları, kablosuz bilgisayar ağlarına yönelik simülatörler kullanılmaktadır. Laboratuvarda, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Huawei ve TAİ başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan destek alan projeler gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

56 adet güncel özeliklere sahip Bilgisayar Ağları Laboratuvarında lisans derslerinin uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Ağ donanımları ile farklı alanlardaki ağ uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda simülatör yazılımları kullanılarak öğrenciler teorik derslerde gördüğü konuları gerçekleyerek analiz etmektedir.

Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar laboratuvarı, bilgisayar mühendisliği bölümü ders müfredatında yer alan birçok teorik dersin uygulamaları gerçekleştirebilmek amacıyla kurulmuştur. Lisans düzeyindeki öğrencilerin daha nitelikli bir mühendis olarak yetiştirilmesinde etkili olmak adına, mühendislik temel alan konularının uygulamaları bu laboratuvarda yürütülmektedir.

Donanım Laboratuvarı

Cisco Laboratuvarı

Cisco laboratuvarında 24 adet bilgisayar ve çok sayıda ağ cihazı bulunmaktadır. Cisco sertifika programlarının yapılmasına yönelik altyapıya sahip laboratuvarda hem lisans hem de lisansüstü derslerin uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, lisansüstü tez çalışmaları yürütülecek donanıma sahip olan laboratuvarda te ve Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

Mikroişlemciler Laboratuvarı

Mikroişlemciler laboratuvarı, lisans ve lisansüstü öğrencilerine mikroişlemciler ve ileri mikroişlemciler uygulama derslerinde uygulama yaptırmak üzere karışık dijital sistemlerin tasarımı için kurulmuştur. Ayrıca lisans bitirme projeleri ile lisansüstü tez çalışmaları bu laboratuvarda yürütülmektedir.

Biyometrik Laboratuvarı

Biyometrik laboratuvarı, lisans ve lisansüstü seviyelerde araştırma projelerin yapıldığı, yürütüldüğü, ve bu alanda ülkemizde nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlayan bir laboratuvardır. Parmak izinden avuç içine, yüzden kulak izine kadar pek çok alanda çalışmalar yapılmakta, biyometrik veri analiz çalışmaların yürütülmektedir. Bölümümüzde en çok patent alınmasına katkı sağlayan laboratuvardır.

Güvenli ve Esnek Ağlar Laboratuvarı

Güvenli ve Esnek Ağlar Laboratuvarı bünyesinde yazılım tanımlı ağlar (SDN), ağ fonksiyonu sanallaştırma (NFV), nesnelerin interneti (IoT) ve yeni nesil kablosuz iletişim teknolojileri (5G/6G) alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar yüksek başarımlı, maliyet ve kaynak kullanımı bakımından etkin, esnek, uyarlanabilir, ölçeklenebilir ağ yönetim ve güvenlik çözümleri geliştirilmesine odaklanmaktadır. Laboratuvarda 2018’den bu yana “Nesnelerin ı̇nterneti için sis hesaplama temelli karmaşık olay işleme ve değerli ı̇çerik çıkarımı” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.