Lisans öğrencimizin, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi için Platform Haberleşme Sistemleri" başlıklı projesinin HAVELSAN A.Ş. tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.
17 Kasım 2020 11:01

 

Akademik Danışman: Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL

 


Nursultan OKLU
Proje Geliştiricisi
4. Sınıf Öğrencisi

 

Gemi Veri Dağıtım Sistemi için Platform Haberleşme Sistemleri 

Gemi veri dağıtım sistemleri gemilerin güvenli seyrüsefer yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm verilerin toplanmasından, işlenmesinden ve ihtiyaç duyan sistemlere aktarılmasını gerçekleştirmektedir.

Proje kapsamında, hem donanım hem de yazılım bileşenleri birlikte ele alınarak 4 farklı uygulama geliştirilecektir. Bu projede, yazılım bileşenleri olarak Test Sistemi, Ana Sistem ve Gösterge Sistemi; donanım bileşeni olarak ise Protokol Dönüştürücü gömülü sistemi geliştirilecektir.