Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi
07 Şubat 2018 15:06

2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, ulusal siber güvenlik ekosisteminde yer alan paydaşlar tarafından 2016 - 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı, yapılan ve yapılması gereken eylemler insan, teknoloji, süreç, yasal mevzuat ve sosyal boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Ayrıca yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylemlerin planlanması ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız