Staj - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Staj

Staj / İşyeri Eğitimi Usul ve Esasları

Staj İş Akışı

Staj / İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu

Staj Raporu Yazım Kılavuzu

Staj Rapor Şablonu

Staj Başarı Belgesi

Zorunlu Staj Prim Formu

Zorunlu Staj Prim Formu (İNG)

 

Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU

Arş. Gör. Gizem Nur KARAGÖZ

Arş. Gör. Duygu ZARALI