Tanıtım - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tanıtım

Bölüm tanıtım videosuna erişmek için tıklayınız.

Bölümümüz 2002 yılında kurulmuş ve kısa süre içerisinde ülkemizin önde gelen bölümlerinden birisi olmuştur. Tam zamanlı 2 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi doktor ve 15 araştırma görevlisi ile her dönem diğer bölümlerden, üniversitelerden ve sektörden 10’un üzerinde öğretim elemanı eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümümüz lisans düzeyinde her yıl 72, lisansüstü düzeyde ise 15 öğrenci kabul etmektedir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle, lisansta 466, lisansüstünde ise 156’sı yüksek lisans ve 53’ü doktora programında kayıtlı olmak üzere toplam 675 öğrenciye en iyi hizmeti vermektedir.

Bölümümüz öğretim üyeleri eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemekte, düzenlenen etkinliklere katkılar sağlamakta, sosyal sorumluluk projeleri yapmakta, ar-ge projeleri yürütmektedir. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, etkinlik sayısı, patent sayısı, proje sayısında ülkemizin ilk sıralarında yer almaktadır. Öğrencilerimiz, ülkemizde yapılan yarışmalarda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük gibi pek çok derece almaktadırlar. Bölümümüz ayrıca günün koşullarına uygun olarak siber güvenlik, büyük veri analitiği ve güvenliği, veri bilimi, sosyal medya kullanımı gibi güncel konularda da dersler açılmaktadır. Öğrencilerimizin yeni teknolojiler ve teknikler hakkında farkındalığı artırmak, ülke ve çevre problemlerine duyarlılığını geliştirmek için haftalık etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerin kendilerini geliştirmek için kurdukları Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu ve Siber Güvenlik Topluluğu gibi toplulukların faaliyetleri desteklenmektedir.

Bölümümüz eğitim-öğretiminde laboratuvarlar önemli bir rol oynamakta, derslerde Mikroişlemciler Laboratuvarı, Cisco Laboratuvarı, 2 Bilgisayar Eğitim-Öğretim Laboratuvarı (56 Bilgisayar), Sayısal Tasarım Laboratuvarı, Siber Güvenlik ve Büyük Veri Analitiği Laboratuvarı, Yapay Zeka Laboratuvarı, Biyometrik Laboratuvarı ile Kablosuz Sensör Ağ Laboratuvarından faydalanılmaktadır.

Bölümümüz, ülkemizde ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının yetiştirilmesine katkılar sağlamakta, ÖYP programı kapsamında 13 öğretim elemanını yetiştirmektedir.

Mezunlarımız; ilgilendikleri alan dahilinde bilişim ve savunma sektöründeki özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanı bulmakta, kariyerlerini kurumsal şirketlerde sürdürmekte, üniversitemiz başta olmak üzere farklı üniversitelerde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.