Uluslar Arası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı Gerçekleştirildi
24 Ekim 2016 07:38

Ülkemizde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantısının bu yıl 30. Namık Kemal Üniversitesinde düzenlendi. Bu yıl yapılacak toplantıda, bölüm başkanları toplantılarında üretilen yararlı sonuçların tüm akademisyenlere aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları ile birlikte her yıl Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK) düzenlenmesi kararlanmıştır. Bu karar gereği, UBMK 2016 ilk kez düzenlenm​iş olup, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ile bu yıl Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde Tekirdağ’da düzenlenmiştir.​ ​

UBMK 2016 ile; araştırmacıların, bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlarının, bilim insanlarının, öğrencilerin, uzmanların, ilgili toplulukların, oda üyelerinin, dernek ve kurum temsilcilerinin, bilgisayar bilimi ve mühendisliği konularında karşılaşılan problemlere ortak akıl ile çözüm önerileri geliştirmeleri, en iyi uygulamaları ve güncel gelişmeleri paylaşmaları, yeni fikirler ve çözümler geliştirmeleri için eşsiz bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir.

UBMK 2016’ya 3 ülkeden yaklaşık 700 katılımcı kayıt yaptırmış ve 370 katılımcı konferansta bizzat katılmıştır. Ayrıca 69 bölüm başkanı ve 5’in üzerinde yerli ve yabancı firmanın iştirak etmiştir. Konferansta 161 tebliğ gerçekleştirilen bilimsel oturumlarda tartışılmış ve konuların katılımcılara yeni ufuklar açması, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği konularında son gelişmelerin ve fikirlerin paylaşılması, sektör sorunlarının çözümüne katkı sağlanması beklenmektedir. ​

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu'nun Eşbaşkanlığını yaptığı, ​Birinci Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansına​; 257 bildiri gönderilmiş, bildiriler en az iki hakem değerlendirmesinden geçirilerek, toplamda 232 hakemin değerlendirdiği ve 161'i kabul edilen bildiriler sözlü ve poster sunumlarında katılımcılara farklı oturumlarda sunulmuştur. Kabul edilen bildiriler, konferansta 20dk’lık oturumlarda oral ve ve belirlenen oturumlarda da poster olarak sunulmuştur. Konferans Bildiriler Kitabı ise www.ubmk.org adresinden ücretsiz olarak indirilebilir. Bu kitapçıkta tüm bildiriler bulunmaktadır.

Buna ilave olarak; bu yıl ana konusu “Yazılım Güvenliği ve Standartları” olan konferansa 7 davetli konuşmacı çağrılmış olup Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar (Gebze Teknoloji Üniversitesi) “ülkemizde yazılım mühendisliği güvenliği”, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu (Gazi Üniversitesi), “ülkemizde bilgi güvenliği mühendisliği”, Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi), “ülkemizde adli bilişim mühendisliği”, Sedat Zencirci (Oracle) “bulut bilişim güvenliğinde yeni eğilimler”, Dr. Erdal Coşgun (Microsoft), “bilgi güvenliğinde güncel makine öğrenmesi yöntemleri”, Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz (Yaşar Üniversitesi) “adli bilişimde yeni eğilimler” ve Prof. Dr. Ali Yazıcı (Atılım Üniversitesi) “ülkemizde bilgisayar, bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliği eğitimleri” konularında katılımcılara bilgi birikimlerini ve deneyimlerini aktarmışlardır. Bunlara ilave olarak Başkanlığını Doç. Dr. Sedat Akleylek (19 Mayıs Üniversitesi) ise “kriptografi ve ağ güvenliğinin uygulamalı ve teorik yönleri” konusunda yapılan çalıştayda bu konuda yapılması gerekenler tartışılmıştır. Bu konularla ilgili detay bilgiye ve konferans bildiri kitabına resmi websitemiz olan www.ubmk.org adresinden veya bilgisayar mühendisliği bölüm başkanları web sayfası www.bmbb.info adresinden erişebilirsiniz.

Bu konferansa,

Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Belediyesi, CTSO, SOFTTECH, GLOBIT, Ahmet Yesevi Üniversitesi, HAVELSAN ​

maddi ​destek vermişlerdir.

Bu yıl 30. düzenlenen Bölüm Başkanları toplantısına 69 Bölüm başkanı katılmıştır. Bu sayı bugüne kadar yapılan en üst düzeyde katılımdır. Bölüm başkanları toplantısında 3 farklı oturum yapılmış, ve genel olarak ülkemizde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği bölümlerinin önündeki problemler tartışılmış ve çözüm önerileri konusunda yapılabilecekler görüşülmüştür. Bu toplantının sonuç raporu ise önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır. Konferansa katılan Bölüm Başkanlarına ve bazı katılımcılara Klaus Schwab tarafından yazılan ve TBV tarafından tercüme ettirilen "Dördüncü Sanayi Devrimi" isimli kitap ile Konferans Başkanımız Prof Dr. Eşref ADALI tarafından hazırlanan "Göller Bölgesi" isimli kitapçık hediye edilmiştir.

Yapılan bu ilk konferansın ve 30. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantısının çok başarılı olarak tamamlandığını, bilgisayar mühendisliği bölümlerimize ve konferansa katılan bölüm başkanlarına ve konferans katılımcılarına faydalı olduğunu değerlendiriyoruz. ​

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı​