Bitirme Projesi Raporları - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Duyurular
14 Kasım 2019 14:02


BM495/BM496 dersi alan öğrencilerin dikkatine:

Bitirme projesi için proje danışmanına teslim edilecek raporlar ve teslim tarihleri aşağıdadır.

29 Kasım 2019 Cuma:
- Ara Rapor (asgari içerik: proje amaçları, kullanılan araçlar, tamamlanan işler ve kalan sürede yapılması planlananlar)
- Yazılım Proje Yönetim Planı (Software Project Management Plan - SPMP)
- Yazılım Gereksinim Şartnamesi (Software Requirements Specification - SRS)

27 Aralık 2019 Cuma:
- Son Rapor (
asgari içerik: proje amaçları, kullanılan araçlar, geliştirilen yöntemler, elde edilen sonuçlar ve yorumlar)
- Yazılım Tasarım Açıklaması (Software Design Description - SDD)
- Yazılım Test Dokümanı (Software Test Document - STD)

Not: Sunum tarihinde Son Raporun danışman tarafından onaylanmış güncel hali jüri üyelerine verilecektir. Sunum tarihleri daha sonra açıklanacaktır.