Duyurular

Danışmanlara göre sunum programı aşağıda verilmiştir.

17 Ocak Cuma 09:30: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Doç. Dr. Hacer Karacan, Öğr. Gör. Dr. Muhammet Ünal

20 Ocak Pazartesi 09:30: Prof. Dr. M. Ali Akcayol, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci, Arş. Gör. Dr. Feyza Yıldırım Okay

20 Ocak Pazartesi 13:30: Prof. Dr. Suat Özdemir, Doç. Dr. Oktay Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Uraz Yavanoğlu