İyileştirme Alanları

İyileştirme alanları;

  • Bölüm Başkanlığı, öğrencilerin sektör ile daha yakın çalışmalarını sağlamak üzere dönem projelerinde iyileştirmeye gitmiştir. Lisans Projeleri Uygulama Esasları Yönergesi hazırlamıştır.
  • Projelerin sektörün problemlerine çözüm getirmesi için sektörel projelere ağırlık verilmektedir.
  • Öğrencilerin Tübitak 2209 projeleri yapmalarını teşvik etmektedir.
  • Öğrencilerin birer girişimci olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla, Gazi TTO ile işbirliği yapmaktadır. 
  • Öğrencilerin iyi şirketlerde staj yapmaları için şirketlerle işbirliği yapmaktadır.
  • Yapılan projelerde bölüm öğrencilerine yer verilmektedir.
  • Öğrenciler akademik çalışmalar yapmak ve sunmak için teşvik edilmektedirler.
  • Öğrencilerimiz kısmı zamanlı olarak üniversitemizin farklı birimlerinde çalışmaktadırlar.