Komisyonlar - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Komisyonlar

KOMİSYONLAR

EĞİTİM ve STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Üyeler: Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL, Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR, Doç. Dr. Hacer KARACAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Hacer KARACAN

Üyeler: Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU

 

İNTİBAK KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL

Üyeler: Doç. Dr. Hacer KARACAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ

 

KALİTE KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

Üyeler: Arş. Gör. Ceren GÜZEL TURHAN, Arş. Gör. Yasin İNAĞ, Arş. Gör. Begüm MUTLU

 

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Üyeler: Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL, Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

Üyeler: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ, Öğr. Gör. Dr. Muhammet ÜNAL

 

MADDİ HATA ve NOT İTİRAZ KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Hacer KARACAN

Üyeler: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ, Öğr. Gör. Dr. Oktay YILDIZ

 

STAJ KOMİSYONU

Başkan: Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ, Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU

Üyeler: Arş. Gör. Ceren GÜZEL TURHAN,  Arş. Gör. Duygu ZARALI, Arş. Gör. Gizem Nur KARAGÖZ

 

BÖLÜM TANITIM KOMİSYONU

Üyeler: Öğr. Gör. Bilgehan ARSLAN, Arş. Gör. Mestan Fırat ÇELİKTUĞ

 

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Başkan / Asil Üye: Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL

Yedek Üye: Doç. Dr. Hacer KARACAN

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

ERASMUS, FARABİ, MEVLANA KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Hacer KARACAN

CISCO/ORACLE/MICROSOFT AKADEMİ KOORDİNATÖRÜ: Dr. Öğr. Üyesi Uraz YAVANOĞLU

ÇİFT ANADAL KOORDİNATÖRÜ: Öğr. Gör. Dr. Oktay YILDIZ

MÜDEK KOORDİNATÖRÜ: Arş. Gör. Begüm MUTLU

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU ve SOSYAL FAALİYET KOORDİNATÖRÜ:  Arş. Gör. Yasin İNAĞ

MICROSOFT DREAMSPARK KOORDİNATÖRÜ: Arş. Gör. Metehan GÜZEL

 

SORUMLULUKLAR

BÖLÜM WEB SAYFASI SORUMLULARI: Arş. Gör. M. Sedef DEMİRCİ, Arş. Gör. Yasin İNAĞ

BÜYÜK VERİ LAB SORUMLULARI: Arş. Gör. Ramazan TERZİ, Arş. Gör. Duygu SİNANÇ TERZİ

SOSYAL MEDYA SORUMLUSU: Arş. Gör. Dr. Feyza YILDIRIM OKAY

GAZİ BİLGİ PAKETİ SORUMLUSU: Arş. Gör. M. Sedef DEMİRCİ

BÖLÜM DERGİ SORUMLUSU: Arş. Gör. Ebru AYDOĞAN DUMAN