Lisansüstü Program Hakkında

Bölümümüzde tam zamanlı 2 profesör, 2 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 4 araştırma görevlisi doktor ve 13 araştırma görevlisi ile lisansüstü eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bölümümüz lisansüstü düzeyde her yıl 30 yüksek lisans ve 5 doktora öğrencisi kabul etmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle, lisansüstünde ise 59’u yüksek lisans ve 26’sı doktora programında kayıtlı olmak üzere toplam 85 lisansüstü öğrenciye eğitim vermektedir.

Bölümümüz öğretim elemanları eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Ar-Ge projeleri yürütmekte, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemekte, düzenlenen etkinliklere katkılar sağlamakta, sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadır.

Bölümümüz bünyesinde lisansüstü eğitimde kullanılan Siber Güvenlik ve Büyük Veri Analitiği Laboratuvarı, Kablosuz Sistemler ve Büyük Veri Laboratuvarı, Yapay Zeka Laboratuvarı, Biyometrik Laboratuvarı ile Kablosuz Sensör Ağ Laboratuvarı bulunmaktadır.