SAYP Programı Kapsamında Desteklenen Projemiz - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü