Sıkça Sorulan Sorular (Lisans)

Değerli öğrencilerimiz,

Eğitim-öğretim hayatınız boyunca ihtiyaç duyacağınız hak ve sorumluluklarınızı içeren tüm bilgiler ilgili yönetmelikler, yönergeler ve uygulama esaslarında bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizin kendileriyle ilgili yönetmelikleri, yönergeleri ve uygulama esaslarındaki düzenlemeleri bilme sorumlulukları vardır. Aşağıda sık sorulan sorular ve ilgili düzenlemeler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bunların dışındaki tüm bilgileri ilgili dokümanlarda bulabilirsiniz.Hangi dersler İngilizce olarak veriliyor?

Cevap:
Bölümümüz derslerinin %30'u İngilizce'dir. Bölümümüz Web sayfasında yer alan Lisans Müfredatında hangi derslerin İngilizce verildiğini öğrenebilirsiniz.Azami eğitim-öğretim süresi ne kadardır?

Cevap:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Madde 7)Yatay ve dikey geçişle ilgili nereden bilgi alabilirim?

Cevap:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİNE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINDA VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK OLAN KRİTERLER-ASGARİ KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

EK MADDE 1 UYARINCA YATAY GEÇİŞLERDers alma işlemleri, ekle bırak, dersten çekilme işlemleri, not yükseltme hakkında nereden bilgi alabilirim?

Cevap:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Madde 10)Derslere devam zorunluğu hakkında nereden bilgi alabilirim?

Cevap:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Madde 13)Mazeret sınavı hakkında nereden bilgi alabilirim?

Cevap:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Madde 14(9))Tek ders sınavı hakkında nereden bilgi alabilirim?

Cevap:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Madde 14(10))Ağırlıklı not ortalaması nasıl hesaplanır?

Cevap:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Madde 16)Kayıt dondurma hakkında nereden bilgi alabilirim?

Cevap:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Madde 17)Yabancı dilde diploma alabilir miyim?

Cevap:
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurarak alabilirsiniz.