Staj Raporlarının Teslimi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Duyurular

 

Staj raporlarının teslimi için son tarih 1 Kasım 2019 Cuma  saat: 17:00’dir.
Belirtilen tarih sonrasında staj raporu kabul edilmeyecektir.

Firma tarafından verilmesi gereken Staj Başarı Belgelerinin de belirtilen tarihe kadar bölüm sekreterliğine ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Staj raporunun format ve içerik olarak eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

Staj Rapor Şablonu ve Yazım Kılavuzu belgelerine Staj Bilgi Sistemi’nden erişilebilir.

Staj Komisyonu