Düşün, geliştir, üret! Eğitim Projesi Tamamlandı
02 Ocak 2017 12:17

Düşün, geliştir, üret!

Gençlerimiz gerçek problemlere gerçek çözümler üretmek için Türk sermayesi ile geliştirilen bilişim ürünlerini kullanıyor.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Geleceği Önemseyenler Derneği ve IOTURKS Firması işbirliğinde yürütülen  “YAZILIM TABANLI ELEKTRONİK PLATFORMLARI -YATEP-KULLANARAK GERÇEK PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ” Projesi tamamlandı.

Eğiticilerin eğitimi ve 20 saatlik katılımcı eğitimi sonunda bir problemin çözümüne yönelik uygulamalar geliştirmelerini amaçlayan projenin kapanış toplantısı 30 Aralık 2016 Cuma günü gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Salonunda yapılan sergi ve kapanış törenine başta Fakülte ve dernek yetkilileri, proje eğitmen ve katılımcıları olmak üzere, projeyi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşlar katıldı.

Açılış öncesi Akademi Salonu fuayesinde sergilenen projeler büyük bir ilgi ile izlendi. Bu projeler PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇME KURULU üyeleri Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, Prof. Dr. Hacı Mehmet ŞAHİN, Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, GÖNDER Genel Sekreteri Özlem İRİTAŞ ve Dr. Nilgün Sevda KÖKSALAN tarafından incelenerek birinci, ikinci, üçüncülük ve jüri özel ödülüne layık görülenler belirlendi.

Kapanış töreninde söz alan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU proje hakkındaki düşüncelerini; 

“Bu proje fikri daha önce tamamladığımız “Mobil Programlama ve Uygulamaları” Sosyal projemizde ortaya çıktı. Lise öğrencilerimizin 20 saatlik bir eğitimle neler yapabileceğini göstermiştik. Şimdi ise yine 20 saate yakın bir eğitimle üniversitelilerin çevremizde olan problemlere duyarlılıklarını ve farkındalıklarını arttırmak ve bunları davranışa dönüştürmelerini sağlamak amacıyla bu sosyal sorumluluk projesini ortaklarımızla beraber gerçekleştirdik. Gördüğüm kadarıyla da bu projemizde de başarıya ulaştık. Gençlerimiz çok kısa sürede çevrelerindeki problemlere gerçek çözüm üretebiliyorlar. Gençlerimizi kutluyorum. Üreten Türkiye’de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik içerisinde çevre problemlerine duyarlılıklarını görmek beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Gençlerimize güveniyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu sosyal sorumluluk projesine katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle IOTURKS‟e ana sponsorluğu için çok teşekkür ederim. Bu ve buna benzer heyecanlarımızın artarak devam etmesini diliyorum” sözleriyle ifade etti.

Ardından söz alan Geleceği Önemseyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  İsmail BELEN:

“2013 yılında kurulan Geleceği Önemseyenler Derneği-GÖNDER; başta ülkemiz insanı olmak üzere, gönül coğrafyamızda hizmet üretmeye gayret gösteriyor. Başlangıçta hedeflendiği gibi “dünya için güzel bir fikrim var” diyen tüm taraflarla ortak projeler hayata geçirmeye, gayret gösteriyor. GÖNDER olarak yola çıkarken; bilim, sanayi, teknoloji ve bilişim sistemleri gibi konuları öncelikli çalışma alanlarımız olarak belirlemiştik.

Bu çerçevede 5 Mart-16 Nisan 2016 tarihleri arasında; tamamladığımız ‘Mobil Programlama Sosyal Sorumluluk Projesi’ ni takiben, ‘Yazılım Tabanlı Elektronik Platformları Kullanarak Gerçek Proje Geliştirme Eğitimi’ ni tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Biz YATEP Projesi ile ülkemizin parlak geleceğine katkı vermeye, gençlerimizin içinde yanan ateşin ve başarı duygusunun üzerindeki örtüyü kaldırmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede bir bütün olarak “yazılım” ın veya diger bir ifade ile “bilişim” in günümüz dünyasındaki gücü ve ulusal güvenlik dâhil her alandaki etkisinin farkında olarak;

  •  3 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete‟ de yayımlanan  “E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
  • 19 Temmuz 2016 Tarihli ve 29775 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mükerrer sayısında yayımlanan  “2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı”  ve 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi  çerçevesi ve 65. Hükümet Programında yer alan konuyla ilgili hususlara katkı vermeye çalışıyoruz.

Geleceği Önemseyenler Derneği olarak sadece Türkiye içinde değil, gönül coğrafyamızda da faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bu vesile ile ülke içindeki çalışmalarına ek olarak Türkiye, Arnavutluk ve Bosna Hersek’ ten  sivil toplum kuruluşlarının ortak olduğu Doğa ve Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (DOST Platformu) kurulmasına katkı vermek ve öncülük etmekten duyduğumuz memnuniyeti paylaşmak istiyoruz.  http://www.gonder.org.tr/?s=DOST

Proje Sponsoru IOTURS A.Ş Genel Müdürü İlhan Kılıç ise; 

“IOTURKS, Teknolojik donanım ve yazılım konularında ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması amacı ile yerli üretim hayalimizin somutlaşmış markasıdır.

Sayın Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu tarafından Proje fikrinin bizler ile paylaşılması ile kuruluş amacımız ve hayalimizin gençlere aktarımı doğrultusunda böyle bir proje içerisinde yer almaktan ve bu projenin ana sponsoru olmaktan büyük bir heyecan ve sevinç duyduk.

Yerli olarak ürettiğimiz ürünlerimiz ile eğitim alan gençlerimizin, çevrelerindeki güncel problemlere yönelik kısa zamanda yazılım tabanlı teknolojik çözümler üretebildiklerini görmek ve üreten Türkiye düşüncesinin bu proje ile bir adım daha geliştirildiğine şahit olmak, bizlere kelimeler ile izah edilemeyecek bir mutluluk verdi. Öncelikle Sayın Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu olmak üzere bu sosyal sorumluluk projesine katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Düşün ! Geliştir ! Üret ! ” dedi.

IOTURKS Genel Müdürü İlhan KILIÇ, projede görev alan eğitimcilerin tümüne şirkette işe istedikleri zaman işe başlayabileceklerini belirterek, düşünen ve üreten Türkiye gençlerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

GrupOfis Marka/Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sevinç tarafından da ödüle layık görülen projelerin patentinin alınacağı sözü verildi. 

Son olarak Jüri tarafından ödüle layık görülenler açıklanarak ödülleri verildi. Juri adına açıklama yapan Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir; değerlendirme için projeleri kategorilere ayırarak 3 temel ölçütle puanlamaya çalıştıklarını belitti. Bu kategorilerin

Sağlık ve yaşamsal sorunlara çözüm,

Dezavantajlı gruplar için çözümler

Enerji verimliliği için çözümler

Kapasite ve kaynak yönetimine yönelik çözümler olarak,

Ölçütlerin ise

Orijinallik-yenilik- 30 puan

Uygulanabilirlik-30 puan

Etki-ekonomik-sosyal katkı- 40 puan olarak düşünüldüğünü söyleyen Bensghir,

“Bu kriterlere göre yaptığımız değerlendirme sonucunda seçim yapmakta zorlandığımız projeler arasından ikişer projeye birincilik ve ikincilik, bir projeye üçüncülük juri özel ödüllerini belirledik” dedi.

Birinci Seçilen Gelen Projeler: Akıllı Baret Projesi ve Akıllı Yangın Kapısı Projesi

İkinci Seçilen Projeler: Görme Engelliler için Akıllı Eldiven ve HİSMONT

Üçüncü Seçilen Proje: Nabız Ölçer

Juri Özel Ödülüne layık görülen projeler:

Otopark- Akıllı Park Çizgisi Projesi

El-Cezeri Projesi

Solar Panel Takip Sistemi

Enerji Yönetimi Sistemi

(Tüm projelere ait detayları bilgiye www.gonder.org.tr adresinden ulaşılabilir)