Lisans öğrencilerimizin, "Kapalı Alanda Haritalandırma Yöntemi ile Parça Toplama Uygulaması" başlıklı projesinin TUSAŞ tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.
20 Kasım 2020 16:12

 

Akademik Danışman: Doç. Dr. Oktay YILDIZ

 


Demet Erol
4. Sınıf Öğrencisi


Müzeyyennur Yılgın
4. Sınıf Öğrencisi

KAPALI ALANDA HARİTALANDIRMA YÖNTEMİ ile PARÇA TOPLAMA UYGULAMASI

 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesindeki fabrika içerisinde parça taşıma işlemi, görevlendirilmiş kişiler aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu kişiler parça olup olmamasına bakılmaksızın fabrika içerisindeki her istasyona uğramakta ve taşınacak parça varsa hedef istasyona götürmektedir. Bu durum, hem zaman hem de iş gücü kaybı yaratmaktadır. Proje kapsamında, kapalı alan konumlandırma sistemlerinden uygun olan belirlenerek fabrika modellemesi yapılacak ve parçaların en kısa yoldan toplanmasını sağlayacak bir algoritma geliştirilecektir.