Lisans Programı Hakkında

Bölümümüz 2002 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz %30 İngilizce eğitim vermektedir. Kurulduğu ilk günden beri sürekli büyüyen ve gelişen bölümümüz, 2003 yılında yüksek lisans 2006 yılında ise doktora programını açmıştır. 

Bölümümüzde tam zamanlı 2 profesör, 2 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 4 araştırma görevlisi doktor ve 13 araştırma görevlisi eğitim-öğretim çfaaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, her dönem sektörden öğretim elemanları eğitim-öğretim faaliyetleri için davet edilmekte, bilgi birikimleri ve deneyimleri öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Bölümümüz lisans düzeyinde her yıl 90, lisansüstü düzeyde ise 25 öğrenci kabul etmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle, lisansta 608, lisansüstünde ise 59’u yüksek lisans ve 26’sı doktora programında kayıtlı olmak üzere toplam 85 lisansüstü öğrenciye eğitim vermektedir.

Bölümümüz öğretim elemanları eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Ar-Ge projeleri yürütmekte, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemekte, düzenlenen etkinliklere katkılar sağlamakta, sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadır. Bölümümüz öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, etkinlik sayısı, patent sayısı, proje sayısında ülkemizin ilk sıralarında yer almaktadır.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmek için kurdukları Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu ve Siber Güvenlik Topluluğu gibi toplulukların faaliyetleri desteklenmektedir.

Bölümümüz bünyesinde Mikroişlemciler Laboratuvarı, Cisco Laboratuvarı, 2 adet Bilgisayar Eğitim-Öğretim Laboratuvarı, Sayısal Tasarım Laboratuvarı, Siber Güvenlik ve Büyük Veri Analitiği Laboratuvarı, Kablosuz Sistemler ve Büyük Veri Laboratuvarı, Yapay Zeka Laboratuvarı, Biyometrik Laboratuvarı ile Kablosuz Sensör Ağ Laboratuvarı bulunmaktadır.

Mezunlarımız, yaygın olarak ülkemizin önde gelen savunma sektöründeki firmalarda, bilgi işlem faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında, Ar-Ge projeleri yapmakta olan firmalarda istihdam edilmekte veya akademisyen olarak yurtdışında eğitime gitmektedir.