Misyon Vizyon - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Misyon Vizyon
Misyonumuz
 
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün misyonu, günümüzün modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilecek, gerçekleştirebilecek, yönetebilecek, iyileştirebilecek ve karşılaşılan problemleri çözebilecek mühendisleri gerekli olan teorik, teknik ve pratik bilgiye sahip, etik, sosyal olarak bilinçli, takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştirmektir.

Vizyonumuz
 
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda akademik mükemmelliğe ve pratik bilgiye önem vererek en yüksek kalitede lisans ve lisansüstü eğitim veren bir eğitim kurumu olmak ve tanınmaktır.

 

Amaçlarımız

  • Bilgisayar mühendisliği ve ilişkili alanlarda ulusal/uluslararası firmalarda, kamuda ve akademide başarılı kariyere sahip,
  • Meslek hayatında lider (proje yürütücüsü/takım lideri vb.) veya uyumlu bir takım üyesi olarak görev alıp, disiplinlerarası çalışmalarda girişimci faaliyetlerde rol alabilen,
  • Sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle teknolojik, sosyal, ve etik şartları gözeterek çalışan

mühendisler yetiştirmektir.