Misyon Vizyon
Misyon
 
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün misyonu, günümüzün modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilecek, gerçekleştirebilecek, yönetebilecek, iyileştirebilecek ve karşılaşılan problemleri çözebilecek mühendisleri gerekli olan teorik, teknik ve pratik bilgiye sahip, etik, sosyal olarak bilinçli, takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştirmektir.

Vizyon
 
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda akademik mükemmelliğe ve pratik bilgiye önem vererek en yüksek kalitede lisans ve lisansüstü eğitim veren bir eğitim kurumu olmak ve tanınmaktır.

Değer ve Hedefimiz

Etik ve Ahlaki değerleri benimsemiş, insana saygı ve bilgiye değer veren bir bölüm olmaktır.

Hedefimiz ise; her zaman en iyi olmak için çalışmaktır.