Staj

Staj / İşyeri Eğitimi Usul ve Esasları

Staj Değerlendirme Kriterleri

Staj İş Akışı

Staj / İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu

Staj Raporu Yazım Kılavuzu

Staj Rapor Şablonu

Staj Başarı Belgesi

Zorunlu Staj Prim Formu

Zorunlu Staj Prim Formu (İNG)

 

STAJ KOMİSYONU

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Uraz Yavanoğlu

Üyeler: Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Atay

Yardımcı Personel: Öğr. Gör. Bilgehan Arslan, Öğr. Gör. Aybike Şimşek Dilbaz