Yönetim - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yönetim
  • Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

    Bölüm Başkanıss@gazi.edu.tr
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demirci

    Bölüm Başkan Yardımcısı mdemirci@gazi.edu.tr
  • Dr. Öğr. Üyesi Uraz Yavanoğlu

    Bölüm Başkan Yardımcısı uraz@gazi.edu.tr